De lärda har fel men du har rätt?

Fråga: Det finns folk som förhindrar människorna från att fästa sig vid sina lärda med argumentet att de lärda gör fel…

Svar: Men du har rätt? När de lärda har fel så har du rätt? Det är de lärda som skall följas. Kunskapen skall tas från de lärda. Ty de är profeternas arvingar, vilket sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade. De lärda är profeternas arvingar. Hur kan du då nedvärdera dem?