De lärda för utslag

Fråga: Vilka lärda skall utslag accepteras av? Hur känner vi dem?

Svar: De tas från de lärda, Fuqahâ’, som är kända för kunskap, och framför allt om de har fått den uppgiften av makthavaren. Det är de som det skall refereras till.