De lärda får lön från makthavaren

publicerad
25.08.2011

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: https://alfawzan.ws/node/13252

Datum: 1432-04-05/2011-03-11

Fråga: Vi älskar våra lärda och tvivlar inte på dem. Däremot finns det ett tvivel hos vissa människor som vi skulle vilja att ni avvisar. De säger att om den lärde får lön från makthavaren, finns det en risk att det påverkar hans utslag. Hur avvisar vi dem?

Svar: Bröder! De lärda, domarna, de som ger utslag, imamerna, den religiösa polisen och alla andra arbetande muslimer har rätt till att få pengar från skattkammaren för att klara sig så att de kan sysselsätta sig med det på heltid. Detta kallas för uppehälle från skattkammaren. De lärda har sedan en lång tid tillbaka tagit pengar från skattkammaren. Följeslagarna brukade betala utvandrarna och hjälparna från skattkammaren och krigsbytet som hade tagits på ett fredligt sätt och de tog emot det. Detta hjälper dem att utföra sina arbeten. Annars blir var och en tvungen att gå och arbeta för att försörja sin familj. I detta fall rinner domslut, utslag och undervisning ut i sanden. Bröder! Detta är till muslimernas fördel. Detta är till muslimernas fördel så att dessa kan sysselsätta sig på heltid för att gagna muslimerna.