De lärda bestämmer vilken ledare som har lämnat religionen

Fråga: Vad anser ni om makthavaren som visar otro, hat till Allâhs religion, kärlek till de otrogna, hat till de troende samt fängslar och torterar dem för ingenting? Får man lyda dem och får man göra uppror mot dem?

Svar: Bröder! Dessa frågor är inte kaotiska. Referera till de lärda om det. Det är de som bestämmer.  Det är de som bestämmer i fall en makthavare har lämnat islam så att det inte är tillåtet att lyda honom eller att han inte har gjort det så att det inte är tillåtet att trotsa honom. Referera till de lärda och fråga dem.