De lärda avgör vilken ledare som är otrogen

Bröder! Dessa frågor skall inte vara en röra. Hänvisa till de lärda inom detta. Det är de som avgör om en makthavare har lämnat islam och att det inte är tillåtet att lyda honom eller om han inte har lämnat islam och att det inte är tillåtet att motsätta sig honom. Detta skall hänvisas till de lärda. Fråga dem.