De lärda är välsignade

De lärda är välsignade. Allâh (ta´âlâ) berättade att ´Îsâ (´alayhis-salâm) sade:

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ

”Han har välsignat mig, var jag än befinner mig.”1

Flera Qur’ân-tolkare sade att versen betyder:

”Det vill säga lär ut godhet.”

Hâfidh Ibn Djarîr sade:

”De lärda enades om Allâhs ord:

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ

”Han har välsignat mig, var jag än befinner mig.”2

Vad är hans välsignelse? Jo, han befaller det goda och förbjuder det onda var han än befinner sig.”3

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh, Hans änglar, himlarnas och jordarnas invånare och till och med myrorna och fiskarna ber för personen som lär människorna det goda.”4

´Allâmah Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”I och med att hans undervisning är en anledning till människornas räddning, lycka och renade själar belönar Allâh honom med en motsvarande belöning då Han hyllar honom och låter Sina änglar och jordens befolkning be för honom så att han räddas, uppnår lycka och vinner framgång.”5

119:31

219:31

3Djâmi´-ul-Bayân (15/530-531).

4at-Tirmidhî (2685) via Abû Umâmah (radhiya Allâhu ´anh) och den är autentisk.

5Miftâh Dâr-is-Sa´âdah (1/63).