De kunnigaste

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (14/40)

Abû Muhammad bin Hazm sade i ett av sina verk:

“De kunnigaste människorna är de som samlar ihop störst mängd Sunnah, preciserar den bäst, vet bäst dess betydelser och kan bäst dess autenticitet samt har bäst vetskap om människornas samstämmighet.”

Därefter sade han:

“Jag känner inte till att sådana egenskaper finns i någon näst följeslagarna som i Muhammad bin Nasr al-Marwazî. Om någon säger att det inte finns en hadîth från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare utan att Muhammad bin Nasr har den, är påståendet inte alls osannolikt.”

En sådan djup kunskap och omfattning fastställer inte Ibn Hazm åt Ibn Nasr utan att ha granskat dennes böcker. Liknande kan sägas om Ahmad bin Hanbal och hans jämlikar – och Allâh vet bättre.