De kunnigaste människorna

Abû Muhammad bin Hazm skrev i en av sina böcker:

”De kunnigaste människorna är de som besitter störst mängd av Sunnah, preciserar den bäst och är kunnigast om dess innebörd och äkthet samt människornas samstämmighet.”

Sedan sade han:

”Efter följeslagarna vet jag inte att någon har den egenskapen frånsett Muhammad bin Nasr al-Marwazî. Om någon hade sagt att bara Muhammad bin Nasr känner till en hadîth från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller hans följeslagare, skulle det inte varit osannolikt.”

Ibn Hazm påstående om Ibn Nasr är baserat på noggranna granskningar av Ibn Nasrs verk. Liknande kan sägas om Ahmad bin Hanbal och hans likar – och Allâh vet bättre.