De kunnigaste människorna om de nutida frågorna

Vissa försumliga människor tror att kunskap om nutida frågor (Fiqh-ul-Wâqi´) handlar om att veta hur många gator det finns i Paris, Kairo och USA och om du inte kan geografi så förstår du inte heller de nutida frågorna.

De kunnigaste människorna om de nutida frågorna är i själva verket Ahl-us-Sunnah och framför allt Shaykh Ibn Bâz och Shaykh al-Albânî.