De kungliga rådgivarnas motståndare är antingen baktalare eller lögnare

Den som ser ned på de lärda och ädla som har kontakt med muslimska makthavare måste oundvikligt förtala alla andra som har kontakt med de muslimska makthavarna alltifrån det profetiska kalifatet fram till i dag. Det måste alltid finnas en förtalare som förtalar och det måste alltid komma synder från makthavarnas sida ehuru de gör mycket gott också. Således sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Kalifatet efter mig kommer att vara i trettio år. Därefter kommer det att vara en orättvis monarki.”

Någon synd måste alltså stamma från en orättvis monarki om den så skulle vara sällsynt. Därför har människorna aldrig enats om att tycka att någon annan kung än ´Umar bin ´Abdil-´Azîz undkommer all form av orättvisa och uppfyller en fulländad rättvisa.

Det är otaligt många lärda och förträffliga som har haft kontakt med makthavarna i alla generationer. Vi är övertygade om att varje kung måste ha en grupp människor som tar hand om de religiösa frågorna i städerna, om än mindre i staterna, om än mindre i länderna. Annars hade det aldrig fungerat och hans maktinnehav hade aldrig etablerats. Ingen hade lytt honom och ingen hade lovat honom tro och lydnad. Detta vet ju varje klok muslim om än mindre de lärda.

Om det ligger till på det viset kan man undra hur många fiender den här olycksdrabbade förtalaren har vars värde, kunskap och förträfflighet han inte alls tar hänsyn till. Denne är antingen en baktalare eller en lögnare. Därför sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Om det är som du säger så har du baktalat honom, och om det inte är som du säger så har du ljugit om honom.”1

Han faller alltså i en stor synd och en väldig illgärning i vilket fall som helst.

1Muslim (4/2589).