De kristnas okunnighet om profetskapet

Om en muslim skall debattera med en kristen, kan han endast säga sanningen om ´Îsâ. Men om du vill veta hur okunnig den kristne är och att han saknar bevis, skall du föreställa dig en debatt mellan honom och en jude. Den kristne kan inte avvisa judens tvivel på något annat sätt än muslimens sätt. Om han inte konverterar till islam, förlorar han mot juden. Om han befalls att tro på Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och börjar förtala hans profetskap, kan han inte säga något om Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utan att juden säger ännu värre saker om ´Îsâ. Ty Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bevis är väldigare än ´Îsâs, och Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är bättre skyddad mot tvivel än vad ´Îsâ är. Om det är möjligt att förtala honom vars bevis är större och är mer skyddad mot tvivel, är det enklare att förtala honom som inte når upp till samma nivå. Och om det är falskt att förtala ´Îsâ är det ännu mer falskt att förtala Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Om det starka tvivlet upphör, upphör det svaga tvivlet ännu enklare. Och om det starka argumentet kvarstår, kvarstår det starkare argumentet ännu enklare.