De kränker islam

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

al-Fitan – Haqîqatuhâ wa Sabîl-ul-Wiqâyati minhâ, sid. 181-1821

Fråga: Vissa tolkar avsaknad av otrogna som betalar skyddsskatt som att det inte heller finns någon allmän makthavare eller något kalifat. Till följd därav ser de inget problematiskt med övergrepp på otrogna allierade. Vad säger ni om det?

Svar: Jag håller med om att vi inte har otrogna som betalar skyddsskatt. Sådana otrogna upphörde för längesedan. Dock har vi allierade och otrogna som är lovade säkerhet. Vissa allierade besitter en särskild allians och andra en allmän allians. De otrogna som anländer till våra länder för att arbeta eller handla, får lov att göra det. Sådana människor är antingen allierade eller också säkrade säkerhet. Alltså är det inte tillåtet att angripa dem. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som dödar en allierad kommer inte att få känna doften av paradiset.”2

Vi är muslimer, vi underkastar oss Allâhs (´azza wa djall) påbud och respekterar de regler som islam har stadgat för allierade och säkrade otrogna. Den som missbrukar de reglerna kränker islam och svartmålar islam som en terroristisk, bedräglig och svekfull religion. Det är han som vidhåller islams domar och respekterar förbund och avtal som det förhoppningsvis kommer att gå bra för.

1www.al-jazirah.com, nr 14439, 1433-05-18.

2al-Bukhârî (3166) och an-Nasâ’î (4762).