De kan Takfîr men inte frågor relaterade till reningen

Fråga om uttalandet. Vad gäller makthavarna, så frågas det inte om dem. Antingen döms de för otro eller islam. Detta överlämnas till de lärde med en djupt rotad kunskap. Till ungdomarnas fel hör att de anser sig själva vara berättigade till Takfîr som hör till de svåraste frågorna. Om du frågar någon av dem om en dom som är relaterad till månadscykeln, förvirras han. Men när det kommer till att döma någon för otro och ta ut honom ur islam, ser du hur han är våghalsig. Att döma en individ är inte detsamma som att grundlägga en fråga. När du skall döma en individ måste du fråga de lärda om honom.

Vad gäller tron som säkrar din religion vari du förnekar Tâghût och avsvär dig det som inte behagar Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), så är det en grundläggning. Men vad domen berör, så är det en annan fråga. Domen refereras till de lärda. Frågan behöver alltså en grundläggning. Du kommer se hur de lärdes ord med en djupt rotad kunskap skiljer sig från de ivrigas ord. Detta är en viktig princip för studenten. En student är känd för att vara försiktig med det han säger.