De kan läsa filosofiska böcker

Fråga: Vad är domen för att läsa filosofiska böcker för att känna till deras falskhet?

Svar: Bara en stabil person kan läsa dem. Inga nybörjare eller studenter. Det är farligt. Bara stabila människor, förslagsvis Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och Ibn-ul-Qayyim, kan läsa dem.