De kallar oss för “Wahhâbiyyah” – men vi fortsätter fördöma gravdyrkan

Fråga: När jag fördömer idol- och gravdyrkarna i vårt land kallar de mig för ”Wahhâbî”…

Svar: Lov och pris tillkommer Allâh. Det är bra. Han som fördömer gravdyrkan fördömer avguderiet. Det är en ära för oss. Det skall inte hindra er. Fortsätt bara. Ni vill dem väl. Jag svär vid Allâh att ni bara vill dem väl. Ni vill dem inget dåligt. Ni är inte ute efter att skandalisera eller nedvärdera dem. Säg så till dem. Säg till dem att ni fruktar för dem och att ni önskar dem det ni önskar er själva sett till kunskapen om sanningen och dess praxis. Tala med dem utmed Allâhs (djalla wa ´alâ) ord:

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

”Kalla med kloka och goda ord att följa din Herres väg, och lägg fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt.”1

Ta Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), kallarnas och reformatorernas tillvägagångssätt i kallet. Så kommer ni – med Allâhs tillstånd – att nytta er själva och andra. Ni kommer att belönas och Allâh kommer att vägleda via er den Han vill. Ni kommer att få en väldig belöning för det:

”Vid Allâh! Att Allâh vägleder en enda person genom dig är bättre för dig än röda kameler.”

Ha tålamod med det. Ha tålamod och fortsätt. Tala vänligt med dem:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

”Men tala till honom i försonliga ordalag; kanske förmås han då till eftertanke eller grips av fruktan.”2

Detta gäller framför allt när de påstår att de är muslimer och att de vill väl. Säg till dem att ni vill lära dem sann islam. Säg inte till dem att de är otrogna och avgudadyrkare. Var inte våldsamma mot dem. Det avskräcker dem.

116:125

220:44