De kallar oss för Madkhaliyyah – men vi fortsätter kalla till Sunnah

Fråga: När vi ungdomar uppmanar till att makthavaren lyds inom det som inte är trots mot Allâh kallar de oss för öknamn som ”Madkhaliyyah”, ”lydnadens extremister” och så vidare. Vad råder ni?

Svar: Bry er inte om det. Det där är Sunnah. Det där är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik. Det där är vad sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde. Fortsätt mana folket till att lyssna och lyda muslimernas makthavare och hålla fast vid samlingen och inte splittras. Det är Sunnah och ni belönas för det. Bry er inte om dem som nedvärderar er eller ger er öknamn. Det skall ni inte bry er om.