De hoppar över profeternas kall

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Kashf-us-Sitâr, sid. 100-101

Allâh skapar allting successivt. Allting har en grund. Dessa människor saknar kunskap om grunder. De saknar kunskap om successiv kallelse. De hoppar omedelbart till profeternas avslutningsfas; styret. De har hoppat över Nûhs 950 år i kallets tjänst, Ibrâhîms tid med idoldyrkarna som han tillbringade i kallelse till dess att han utvandrade för Allâhs sak och alla andra profeters kall. Ingen av dem hoppade direkt över till denna fas som dessa har gjort.

Detta säger vi till dem i undervisande syfte. Vi har bevisen och beläggen. Om de verkligen önskar sig själva och samfundet väl, så är detta den korrekta metoden. Detta är vägen till korrigering. Den som väljer en annan väg avviker från profeternas dogm och metodik, nedvärderar dem och deras kallelse och anammar européernas tillvägagångssätt som handlar bara om revolter mot makthavare.

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade som sagt att det finns uppenbarad föreskrift, tolkad föreskrift och ersatt föreskrift. Missbrukad dogm om Allâhs namn och egenskaper hör till ersatt föreskrift. Tolkad föreskrift handlar om de lärdes felaktiga slutsatser. Visserligen är de ursäktade och erhåller två belöningar vid ett rätt och en belöning vid ett fel, men ingen får ta efter deras fel. Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) anser att den individ som vet vad som är rätt i en sakfråga och ändå föredrar att efterapa en imam som har fel till förmån för beviset i Qur’ânen och Sunnah hädar. Det gäller alltså även i denna sakfråga. Men det är inget som dessa avvikande människor bryr sig om.