De har sålt sin religion till Satan

Fråga: Kan ett ord påverka säkerheten och skaka om den som exempelvis dessa faxade papper som kommer från utlandet och från vissa illvilliga människor som vill det här landet och dess makthavare och lärda ont?

Svar: Det råder inga tvivel om att det hör till de största synderna att dela ut vidriga kassettband som manar till splittring och oenighet och förtal av makthavare och lärde. Det är obligatoriskt att varna för dem. Det spelar ingen roll om de kommer från London1 från hatiska och okunniga människor som har sålt sin religion och tillförlit till Satan, som Muhammad al-Mas´arî och de som är med honom, och skickat en massa skadliga och vilseledande faxpapper som splittrar samlingen. Det är obligatoriskt att varna för dem och riva sönder dessa papper därför att de består av ondska och kallar till ondska. Det är inte så ett råd går till.