De har kunskap om nutida frågor och föreskriften

Fråga: Vad säger ni om den som säger att de stora lärde saknar kunskap om de nutida frågorna och vilka faror samfundet upplever för att de är så långt borta från dagens kommunikationsmedel?

Svar: Det betyder ju att de lärde är okunniga och att han är kunnig. Det är ett vilseledande och felaktigt tal. De lärde är endast lärda för att de har kunskap om de nutida frågorna och föreskrivna domar. Det är just de som har full kunskap om de nutida frågorna. Vad dessa okunniga beträffar, så har de varken kunskap om de nutida frågorna eller de föreskrivna domarna.