De har inte hört talas om profeten

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte en jude eller en kristen från detta samfund som hör talas om mig och sedan låter bli att tro på mig, utan att han hamnar i Elden.”

Frasen ”hör talas om mig” åsyftar hans realia som människa, sändebud och profet. Den som hör talas om honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på ett sätt som skiljer sig från hans verkliga vägledning, ljus och fina karaktärer på grund av vad som framgår från ignoranta muslimer eller villfarelsens kallare bland missionärer och kättare som ger en felaktig bild av honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till sina folkslag, har i själva verket inte alls hört talas om honom. De har inte fått reda på hans kall. Inte heller berörs de av hotet i hadîthen.