De har brutit mot Herren

Jesaja 1:1
1Detta är de syner om Juda och Jerusalem som Jesaja, Amos son, såg när Ussia, Jotam, Achas och Hiskia regerade i Juda.
2Hör, himmel, och lyssna, jord!
Herren talar.
Barn har jag fostrat och vårdat,
men nu har de brutit med mig.
3Oxen känner sin husbonde
och åsnan sin herres krubba,
men Israel känner inte sin herre,
mitt folk har inget förstånd.
4Ve detta syndiga folk,
tyngt av skuld,
detta onda släkte, dessa vanartade barn.
De har övergivit Herren,
visat förakt för Israels Helige
och vänt honom ryggen.
5Har ni inte fått nog med slag
eftersom ni fortsätter att trotsa?