De hade ingen korrekt dogm

Jag har läst många av Sayyid Qutbs och Hasan al-Bannâs respektive böcker. De hade ingen korrekt dogm. Inte sällan var Sayyid Qutb respektlös och kritisk mot flera följeslagare, Mûsâ (´alayhis-salâm) och andra. De är inga vetenskapliga böcker. De är inga dogmatiska böcker. Boken ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân” är ingen tolkning. Den borde bara heta ”Fîdh-Dhilâl”.

Överlag gör inte al-Ikhwân al-Muslimûn det som skall göras för att människorna skall leva upp till Tawhîd. De vill ha en islamisk myndighet. De hävdar att de skall vägleda folk först när de får sin myndighet. De fördömer inte umgänge med genomsyrade Sûfiyyah eller fanatiska Shî´ah. För dem är enighet den största prioriteringen.

Jag råder inte nya ungdomar läsa deras böcker. Jag läste dem när jag var student. Det var alltså inte igår jag läste dem. För mer än 47 år sedan frågade en myndighetsman mig om Sayyid Qutbs tolkning varpå jag sade att det är ingen tolkning; han har ett sätt som han lurar läsaren med utan att förse honom med ren källa.