De gudlösa kallar till sig döden

Salomos vishet 1:16

http://www.bibeln.se/las/2k/vish

16Men de gudlösa kallar till sig döden

med ord och gärningar.

De trånar efter honom som om han vore deras vän.

De sluter förbund med honom,

ty de har förtjänat att bli hans egendom.