De gör Takfîr på Ibn Bâz och Ibn ´Abdil-Wahhâb

Fråga: Det finns en kallare som besitter fina drag men gör Takfîr på Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb och Shaykh Ibn Bâz (rahimahumâ Allâh). Vad är domen för det och vad råder ni oss gällande honom?

Svar: Så gör Khawâridj. Det är de som gör Takfîr på de lärda och muslimerna. Så gör Khawâridj – och Khawâridj är en sekt som tränger igenom religionen:

”De tränger igenom religionen liksom pilen tränger igenom bytet.”1

1al-Bukhârî (6/376) och Muslim (2/742).