De goda karaktärernas tyngd på Domedagen

at-Tirmidhî sade:

2070 –– Ibn Abî ´Umar berättade för oss: Sufyân berättade för oss: ´Amr bin Dînâr berättade för oss, från Ibn Abî Mulaykah, från Ya´lâ bin Mamlak, från Umm-ud-Dardâ’, från Abûd-Dardâ’’ att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns ingenting som väger så tungt i en troendes vågskål på Domedagen, som fin karaktär. Allâh hatar sannerligen en vulgär och smaklös person.”

Denna hadîth är god och autentisk.

2071 –– Abû Kurayb berättade för oss: Qubaysah bin al-Layth, från Mutarrif, från ´Atâ’, från Umm-ud-Dardâ’’, från Abûd-Dard⒠som sade: ”Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Det finns ingenting som väger så tungt i vågskålen som fin karaktär. En person som innehar fin karaktär uppnår den fastandes och bedjandes nivå.”

Denna hadîth är främmande från denna väg1.

2072 – – Abû Kurayb Muhammad bin ´Al⒠berättade för mig: ´Abdullâh bin Idrîs underrättade oss: Min fader berättade för mig, från min farfar, från Abû Hurayrah som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick frågan om vad som mest för in folket
i paradiset. Han sade: ”Gudsfruktan och fin karaktär.” Därefter ställdes han frågan om vad som mest för in folket i elden. Han sade: ”Munnen och könsorganet.”

Denna hadîth är främmande och autentisk.

2073 –– Ahmad bin ´Abdah berättade för oss: Abû Wahb underrättade oss från ´Abdullâh bin al-Mubârak som beskrev den fina karaktären på följande sätt:

”Ett leende ansikte, välgörenhet och inget ofredande.”

al-Qârî sade:

”Den som Allâh hatar, saknar vikt och betydelse på samma sätt som den Han älskar innehar position
hos Honom. Allâh (ta´âlâ) sade om de otrogna:

فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا

”Allt vad de har strävat mot skall gå om intet och på Uppståndelsens dag skall deras handlingar väga lätt inför Oss.”2

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns två ord som är lätta på tungan, tunga i vågen och älskade av den Nåderike;

سُبْحَانَ اللَّهِ ، وبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

”Allâh är fri från brister och lov och pris tillkommer Honom. Allâh, den Väldige, är fri från brister.”

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick frågan om vad som mest för in folket
i paradiset –– Det vill säga handlingar som utgör den största anledningen till att människor hamnar i paradiset tillsammans med de segrande.

Gudsfruktan – – Den har flera nivåer. Den lägsta är att man håller sig borta från avguderi.

Fin karaktär – – Det vill säga fin karaktär med skapelserna. Dess lägsta nivå är att ta bort något skadligt från vägen och dess högsta är att vara god mot den som är ond mot dig.

Munnen och könsorganet – Oftast brukar en person vara olydig mot sin Skapare via dessa två kroppsdelar. at-Taybî sade:

”Gudsfruktan antyder en god relation med Skaparen genom att utföra allt vad Han har beordrat och avstå från allt Han har förbjudit. Fin karaktär antyder en god relation med skapelsen. Dessa två egenskaper fordrar att dess innehavare träder in i paradiset. Å andra sidan fordrar deras uteblivande att man hamnar i helvetet. Sålunda är deras motsats munnen och könsorganet.

Apropå munnen, omfattar den även tungan. Att tungan vaktas, är hela grunden till den religiösa frågan. Likaså är toppen på gudsfruktan att man äter lovlig mat.

Vad könsorganet beträffar, anses skyddandet av det höra till religionens högsta nivåer. Han (ta´âlâ)
sade:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

”De som skyddar sin blygd.”3

Denna lust är den absolut största och olydigaste lusten som ger sig på människan och förståndet vid upphetsning. Den som låter bli att utföra otukt utav fruktan för Allâh samtidigt som kapaciteten är tillgänglig, hindren bortröjda och tillvägagångssätten underlättade, kommer att träda in i paradiset tillsammans med de trovärdiga. Han (ta´âlâ) sade:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

”Men den som bävande vid tanken att en Dag stå inför sin Herre och som kunde lägga band på sina begär, skall få paradiset som slutgiltiga bestämmelse.”4

Som slutsats visar dessa två meningar att dessa två fina egenskaper är anledningen till en evig lycka, på samma sätt som de två andra egenskaperna är anledningen till en evig olycka.”

Ett leende ansikte – Ibn Radjab sade i sin bok ”Djâmi´ al-´Ulûm wal-Hikam”:

”Det har rapporterats från Salaf att de har förklarat innebörden av fin karaktär. al-Hasan sade: Fin karaktär är givmildhet, välgörenhet och ömhet.”

Imâm Ahmad sade:

”Fin karaktär är att du varken förargas eller hatar.”

Dessutom sade han:

”Fin karaktär är att du härdar med människornas negativa sidor.”

Ishâq bin Râhûyah sade:

”Fin karaktär är att du ler och inte blir arg.”

1Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (3/389).

218:105

323:5

479:40-41