De gjorde templet till ett rövarnäste

Lukasevangeliet 19:45

http://www.bibeln.se/las/2k/luk

https://www.bible.com/bible/1223/LUK.19.SFB15

45När han kom till templet körde han ut dem som drev handel där 46och sade till dem: ”Det står i skriften: Mitt hus skall vara ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste.” 47Sedan undervisade han varje dag i templet. Översteprästerna och de skriftlärda och alla folkets ledare försökte röja honom ur vägen, 48men de visste inte hur de skulle göra, för han hade hela folket med sig och alla lyssnade på honom.