De gjorde Herrens land orent

Jeremia 2:4

4Lyssna till Herrens ord,

Jakobs ätt, Israels alla släkter!

5Så säger Herren:

Vad hade era fäder att förebrå mig,

eftersom de gick bort från mig,

följde det som var intet

och själva blev till intet?

6De frågade inte: ”Var är Herren,

han som förde oss ut ur Egypten,

som ledde oss genom öknen,

det öde och oländiga landet,

torkans och mörkrets land,

landet där ingen färdas,

där ingen människa bor?”

7Jag förde er till ett bördigt land

att njuta dess frukter och allt dess goda.

Men när ni kom dit gjorde ni mitt land orent

och min egendom till något avskyvärt.

8Prästerna frågade inte:

”Var är Herren?”

Lagens förvaltare ville inte veta av mig.

De styrande satte sig upp mot mig,

profeterna profeterade i Baals namn

och följde gudar som ingen hjälp kunde ge.

9Därför fortsätter jag att ställa er till svars,

säger Herren,

ja, även era barnbarn skall jag ställa till svars.

10Far bort till kitteernas kuster och se,

sänd någon till Kedar att undersöka

om något sådant har skett:

11har ett folk någonsin bytt ut sina gudar?

– Och de är ju ändå inga gudar. –

Men mitt folk har bytt bort sin ära

mot det som ingen hjälp kan ge.

12Häpna, himmel, över detta,

rys och bäva, säger Herren.

13Ty mitt folk har begått en dubbel synd:

de har övergett mig,

källan med det friska vattnet,

och huggit ut cisterner,

cisterner som spricker

och inte håller vatten.