De gillar inte det namnet

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 71

Fråga: En Ikhwânî frågade varför vi kallas oss för Ahl-us-Sunnah. Är det namnet innovativt?

Svar: Det är inte innovativt. Allâh vet att jag har tvekat på att använda det namnet utav fruktan för att jag inte efterlever det. Än idag upplever jag den farhågan. Imâm Ahmad bin Hanbal anses vara en av Ahl-us-Sunnahs imamer. Dessförinnan var det Sufyân ath-Thawrî, Mâlik bin Anas och Ibn ´Abbâs. Namnet har nyttjats sen Ibn ´Abbâs tid. Muhammad bin Sîrîn sade:

De brukade inte fråga om berättarkedjor förrän prövningen ägt rum. Först då sade vi: ”Nämn era män.” Man tittade på Ahl-us-Sunnah och tog från dem och man tittade på Ahl-ul-Bid´ah och lämnade från dem.”

Det är alltså ett gammalt namn. Lov ske Allâh för att det slår mot al-Ikhwân al-Muslimûn som har försökt på alla sätt och vis att säga att namnet skrämmer iväg folk. Skrämmer namnet ”Ahl-us-Sunnah” iväg folk eller får det folk att älska detta kall? Vissa bokhandlar och boktryckerier i Egypten heter ”as-Sunnah” och ”as-Salafiyyah” bara för att locka kunder trots att de själva inte har något med de namnen att göra. Det är naturligt att muslimer älskar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Vi ber Allâh att Han låter oss leva och dö utmed Sunnah.