De gick in i parlamentet – så gick det sen

Fråga: Vissa av dem berättar att Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz och Shaykh Ibn ´Uthaymîn tillåter inträde i dessa parlament för att undvika den större nackdelen. De anser att om muslimerna låter syndare och innovatörer ta över så kommer de att utgöra majoriteten och det kommer följaktligen att vara mycket skadligt för muslimerna. Enligt dem skall inträde i parlamentet vara tillåtet för att undkomma den större nackdelen.

Svar: Det är vad de antar och jag önskar att deras antagande var en övertygelse. Tyvärr visar verkligheten oss att alltsedan al-Ikhwân al-Muslimûn innoverade inträdet i parlamenten med samma motiv så har det inte funnits någon som helst nytta med parlamenten. De har bara hjälpt parlamenten och sett till att deras lagar som strider mot Sharî´ah tillämpas.

Jag förnekar inte att det kan nytta, men nyttan är inte väsentlig. Den påminner om en hjärtsjukdom som visar symptom på kroppen och som mildras med värktabletter. Dock är det sällsynt. Men att det skall bota sjukdomen till fullo, så är verkligheten det största beviset för att sådant är inte fallet. Hur länge skall vi komma med dessa påståenden när flera islamiska grupper har provat lyckan i tiotals år? Just nu befinner vi oss i ett nytt försök. Det räcker för en människa att dra lärdom. Därför råder jag dem igen att söka kunskap:

”Att Allâh vägleder en enda person genom dig är bättre för dig än röda kameler.”

Fråga: Du har för längesedan sagt att dessa människor går in [i parlamenten] för att ändra men blir istället själva ändrade.

Svar: De blir själva ändrade, ja. Det är bevittnat. Vissa av våra bröder i Kuwait gick in [i parlamenten] med skägg och gick ut rakade. De var iklädda arabiska kläder. Nu klär de sig som utlänningar.