De går in i religionen från ett håll och ut från ett annat

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (om Khawâridj):

”De tränger igenom islam liksom pilen tränger igenom bytet.”1

De tränger igenom islam liksom pilen tränger igenom bytet. Det vill säga pilen som träffar djuret. Den tränger igenom det så att det kommer ut på andra sidan. Den går in från ett håll och kommer ut från ett annat. Såsom man tittar på pilen efteråt och ser att det inte finns något blod på den, finns det inte heller några spår av religionen på dem.

1Muslim (1/292).