De gamlas visdom

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 45-46

Det glädjer mig att få träffa studenterna vid detta universitet, oavsett om det är i huvuduniversitetet i Riyâdh eller i en av dess branscher. Jag anser det vara mycket nyttigt för äldre människor att träffa yngre människor. Ty de äldre står för försprång, mognad och livsvana. De äldre har en erfarenhet som de yngre saknar. Å andra sidan gagnas de äldre av de yngres styrka och energi. Därför är det viktigt att ena ungdomarnas styrka med gamlingarnas visdom. När den gamle klättrar på den yngre, nyttas båda av varandra. Det är nyckeln till samfundets rättfärdighet och korrigering. Jag hoppas att de lärdes besök hos detta universitets ungdomar utökas. Och jag hoppas att de talar konkret med varandra, utan tillbakadragenhet eller artighet som angriper sanningen. Det ska vara konkret. Ett sår kan inte läka förrän det öppnas och töms på bakterier. Först då inleds återhämtningen. Att förtiga problem, oavsett om de berör dogmen eller islamiska förgreningar, leder bara till att problemen eskalerar så att de slutligen medför undergång. Satan börjar med små frågor till dess att de växer till sig. Därför ber jag mina söner och bröder att ställa konkreta och ärliga frågor.