De frigörs från Elden i Ramadhân

Natten till den första Ramadhân ropar en ropare:

Du som strävar efter det goda! Träd fram! Du som strävar efter det onda! Upphör!”

Natten till den första Ramadhân fjättras djävlar som annars rör sig fritt bland människor. De hålls borta från muslimerna och inte från allihopa. De hålls borta från muslimerna så att de inte skadar, stör och vilseleder dem. Det har Allâh lovat i denna månad. En ropare ropar som sagt ut:

Du som strävar efter det goda! Träd fram!”

Du som strävar efter det goda! Kom till oss! Ta vara på denna tid och detta väldiga tillfälle. Vänd dig till Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) och lyd Honom.

Du som strävar efter det onda! Upphör!”

Denne avstår från muslimerna.

Varje natt frigör Allâh någon från Elden.”

Varje natt i Ramadhân frigör Allâh folk som förtjänar att hamna i Elden. Den som ångrar sig i denna månad och vänder sig till Allâh frigörs från Elden.