De förtjänar strävhet

´Allâmah Bakr Abû Zayd sade:

”Biografier och böcker om fasthållning vid Sunnah är fulla av Ahl-us-Sunnahs likvidering av innovationer, bojkott av innovatörer och avståndstagande från dem liksom den friske skall hålla sig borta från den spetälske. Det finns många berättelser och incidenter som är för många för att förklaras. Dock är det helt okej att nämna en introduktion till dem.

Salaf (rahimahumullâh) dyrkade Allâh med att nedvärdera och förnedra dem, förkasta innovatören och hans innovation. De varnade folk för att umgås med dem, rådfråga dem och äta med dem. En Sunnî och en innovatör skall alltså inte kunna se varandras lägereldar.”

Författaren varnade denna sträva varning för Ahl-ul-Bid´a. De förtjänar det, framför allt om innovatören är vältalig. Då är hans ondska än värre, framför allt om hans innovation är otro eller synd. Då är hans ondska än värre, framför allt om han säger sig tillhöra Ahl-us-Sunnah framför människorna. När han är bland folk som han är rädd för, spelar han svag och säger att han tillhör Ahl-us-Sunnah, att han inte ogillar någon följeslagare och att han är med oss. Han ljuger. En sådan person måste undvikas.