De förtjänar inte att få dricka från Dammen

Det finns människor som förnekar Dammen, vilket Hâfidh Ibn Hadjar (rahimahullâh) nämnde. De är Khawâridj och vissa Mu´tazilah. De förtjänar inte att få dricka från Dammen. De förtjänar att drivas bort därifrån eftersom de inte tror på den. Hadîtherna om Dammen är rapporterade från många olika vägar. Uppemot åttio personer har återberättat dem. al-Bukhârî och Muslim rapporterar tjugo stycken från tjugo följeslagare. Resten finns i de andra Sunnah-böckerna. Trots det är de vilsna så våghalsiga att de vågar förneka hadîtherna om Dammen. Vissa gör det utav okunnighet. De lägger ingen vikt vid Sunnah. Andra förnekar dem utav arrogans och omedgörlighet. De har osunda läror. När de får reda på autentiska hadîther som bevisar att deras lära är osund och i opposition till deras lära, agerar de omedgörligt och arrogant. Så handlar Ahl-ul-Bid´a i förhållande till många frågor.