De första som skakade hand

527 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jemeniterna är på väg till er. De har mjukare hjärtan än ni. [Anas sade:] Och de är de första som införde handskakning.”

Rapporterad av al-Bukhârî i ”al-Adab al-Mufrad” (967) och Ahmad (3/212-251) via Hammâd bin Salamah, från Humayd, från Anas bin Mâlik som sade:

”När jemeniterna hade kommit sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)…”

Formuleringen (bortsett från tillägget) är al-Bukhârîs. Till synes är orden ”Och de är de…” profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Så förstod Hâfidh Ibn Hadjar det och sade efter att tillskrivit hadîthen al-Bukhârî:

”Berättarkedjan är autentisk via Humayd… I Ibn Wahbs ”al-Djâmi´” rapporteras från samma håll:

”Och de var de första som införde handskakning.”1

Han lade inte märke till att tillägget är utomstående och Anas (radhiya Allâhu ´anh) ord. Det finns hos Ahmad som sade: ´Affân berättade för oss: Hammâd berättade för oss…

Berättarkedjan är autentisk i enlighet med Muslims villkor. Humayd sade: Jag hörde Anas bin Mâlik säga: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Imorgon kommer ett folk till er; det har mjukare hjärtan gentemot islam än ni.” Ash´ar-stammen, inklusive Abû Mûsâ al-Ash´arî, kom. När de hade närmat sig Madînah började de säga:

Imorgon skall vi träffade de älskade

Muhammad och hans grupp

Då de hade kommit fram skakade de hand. De var de första som införde handskakning.”2

Berättarkedjan är autentisk i enlighet med Muslims villkor.

1Fath-ul-Bârî (11/46).

2Ahmad (3/155 och 223).