De första som ansåg att paradiset inte existerar i dag

Författare: Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah
Källa: Hâdîl-Arwâh ilâ Bilâd-il-Afrâh,
sid. 13
publicerad
18.10.2008

Att paradiset existerar i dag är något Allâhs
sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare
bekräftade. Det gjorde även deras efterföljare och deras
efterföljare och samtliga Ahl-us-Sunnah wal-Hadîth och Islâms
lärda och asketer. Deras bevis för det var Boken, Sunnah och
det alla kände till från sändebudens underrättningar.
De kallade folken till det och underrättade människorna om det.

Då dök Qadariyyah och Mu´tazilah upp och
nekade att det existerar i dag. De sade att Allâh kommer att skapa
det på Domedagen. Deras förstörda princip fick dem att
säga detta. De har föreskrivit den för att döma Allâhs
handlingar och säga vad Allâh kan göra och vad Han inte
kan göra. Därefter jämförde de Honom med skapelsens
handlingar. De jämför nämligen Allâhs handlingar
med skapelsens handlingar. Sedan föll de i Djahmiyyahs troslära
och började även förneka Allâhs egenskaper. De sade:

“Skapandet av paradiset innan belöningen är
värdelöst.”

De sade även:

“Om en kung grundar ett land med allt som människorna
är i behov av för att därefter hindra dem från det
i generationer efter generationer, kommer handlingen att anses vara ovis
och de förnuftiga människorna kommer att ha invändningar.”

Sålunda dömde de Herren (ta´âlâ)
med sina förstörda hjärnor och falska teorier. De jämförde
Hans handlingar med sina handlingar och avvisade de bevis som inte stämde
överens med deras falska teori som de hade föreskrivit åt
Herren eller som de också hade förvrängt. Till följd
därav förklarade de alla som inte hade deras troslära för
att vara vilseledda och innovatörer medan de själva höll
fast vid teorier som fick de förståndiga att skratta.

Således nämner Salaf i sina böcker om trosläran
att paradiset och helvetet existerar redan nu.