De första Mushabbihah enligt Mu´attilah

Det är möjligt att människor har likadana namn som Allâh trots att deras namn skiljer sig från deras egenskaper. Namnen är alltså desamma till skillnad ifrån liknelsen och beskaffenheten.

På samma sätt sägs det att det enda det här livet har gemensamt med paradiset är namnen på saker och ting. Det vill säga att liknelsen, smaken, synen och färgen varierar. Om sådant är fallet två likadana saker sett till namnet emellan, så är det än mer osannolikt att Allâh liknar någon.

Om du kallar oss för ”Mushabbihah” av den anledningen att vi särskiljer Allâh i form av en enda sann gud med egenskaper som vi har läst i Hans skrift och därefter beskrivit Honom med dem liksom Han själv har beskrivit Sig däri, så betyder det enligt er att Allâh är den förste som liknar Sig själv vid skapelsen och sedan Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som har underrättat oss om Allâh.

Var inte orättvisa mot er själva. Se inte ned på kunskapen om ni inte kan. Skillnaden mellan namn och liknelse är stor.