De första konvertiterna

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (2/321-322)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

”Föregångsmännen, de första av dem som utvandrade och hjälparna, och de rättsinniga som följde i deras spår – Allâh är nöjd med dem och de är nöjda med Honom: Han har i beredskap för dem lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid. Detta är den stora, den lysande segern.”1

De lärde är oeniga om föregångsmännen. Sa´îd bin al-Musayyab, Qatâdah, Ibn Sîrîn och andra sade:

”De är de som bad mot Jerusalem och Ka´bah.”

´Atâ’ sade:

”De är de som deltog i slaget vid Badr.”

ash-Sha´bî sade:

”De är de som lovade trohetseden under trädet.”

Det vill säga i Hudaybiyah.

Alltmedan de är enade om att Khadîdjah (radhiya Allâhu ´anhâ) är den första människan som betrodde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), är de oenade om den andre som betrodde honom.

Vissa sade att det var ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh). Den åsikten delar Djâbir, Mudjâhid och Ibn Ishâq. Han konverterade till islam när han var 10 år.

Andra menar att Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh) trodde efter Khadîdjah. Den åsikten har Ibn ´Abbâs, Ibrâhîm an-Nakha´î och ash-Sha´bî.

Somliga anser att det var Zayd bin Hârithah. Det sade az-Zuhrî och ´Urwah bin az-Zubayr.

Ishâq bin Ibrâhîm al-Handhalî kombinerade alla åsikter och sade:

”Den förste mannen som konverterade till islam var Abû Bakr, den första kvinnan var Khadîdjah, det första barnet var ´Alî bin Abî Tâlib och den förste slaven var Zayd bin Hârithah – må Allâh vara nöjd med dem alla.”

19:100