De forna samfundens fasta

Allâh (´azza wa djall) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

”Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er, så att ni fruktar.”1

De lärda är oense om liknelsens synvinkel:

1 – Vissa säger att den handlar om fastans mängd och tid. Ty Allâh befallde judarna och nasaréerna att fasta Ramadhân varpå de ändrade det.

2 – Andra menar att den handlar om själva plikten; Allâh befallde de forna samfunden att fasta.

3 – Sättet. Det vill säga, utelämnad mat, dryck och annat under en bestämd tid.

Utmed den första tolkningen har Allâh ålagt detta samfund att fasta Ramadhân liksom Han har ålagt tidigare samfund samma sak.

Utmed den andra tolkningen har Allâh ålagt detta samfund att fasta liksom Han har ålagt tidigare samfund samma sak.

Utmed den tredje tolkningen har Allâh ålagt detta samfund att avhålla sig från fastebrytande faktorer liksom Han har ålagt tidigare samfund samma sak.

12:183