De förlorar förstånd och svimmar

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (2/165)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ

”Allâh har uppenbarat det skönaste budskap, en Skrift vars olika delar inre överensstämmelse och där sanningarna framställs i motsatspar. Den framkallar rysningar i huden hos dem som fruktar sin Herre; men därefter mjuknar den och deras hjärtan för påminnelsen om Allâh.”1

Qatâdah sade:

”Det är Allâhs troende och gudfruktigas slavars egenskaper. Allâh beskriver dem med rysningar och lugn när de erinrar sig Allâh. Han sade inte att de förlorar sina förstånd och svimmar. Det där finns hos Ahl-ul-Bid´a.”

´Abdullâh bin ´Urwah bin az-Zubayr sade:

”Jag frågade min farmor Asmâ’ bint Abî Bakr (radhiya Allâhu ´anhumâ): ”Hur var Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare när Qur’ânen lästes upp.” Hon sade: ”De var som Allâh beskrev dem; de blev tårögda och ryste.” Jag sade: ”Idag finns det människor som faller medvetslösa när Qur’ânen läses upp.” Hon sade: ”Jag söker skydd hos Allâh mot den fördömde Satan.”

Sa´îd bin ´Abdir-Rahmân al-Djamhî sade:

”Ibn ´Umar gick förbi en irakier som låg på marken och sade: ”Vad är det med honom?” De svarade: ”Han hörde Qur’ânen eller erinran och föll ihop.” Ibn ´Umar sade: ”Även vi fruktar Allâh utan att falla. Det är Satan som går in i dem. Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare gjorde inte så.”

Ibn Sîrîn fick reda på att vissa människor faller när de hör Qur’ânen och sade:

”Låt dem sätta sig på ett hustak med benen utsträckta. Låt därefter någon läsa upp hela Qur’ânen för dem. Om de kastar sig ned från taket är de trovärdiga.”

139:23