De företagsanställda

Fråga: Jag arbetar som revisor på ett privatföretag. Företaget arbetar med affärsbanker och ränta. Syndar jag när jag skriver in bankens räntekrediter i företagets register?

al-Albânî: Tvivlar du på det?

Frågeställare: Jag vet inte. Däremot vet jag att kreditens skribent syndar. Revisorn skriver bara in den i företagets register.

Svar: Förmodligen har du aldrig hört hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Må Allâh förbanna räntetagaren, räntebetalaren, dess skribent och dess två vittnen.”

Du skriver ju ned ränta.

Frågeställare: Jag skriver inte ned ränta. Bankens revisor gör det. Jag är en revisor som bara skriver ned det som har skrivits.

al-Albânî: Fri är Allâh från brister! Består inte det nedskrivna av ränta?

Frågeställare: Jo?

al-Albânî: Då så. Alltså skriver du ned ränta. Hur kan du säga nej? Du kan säga vad som helst och jag kan hålla med dig om vad som helst, men det befriar dig inte från ansvar. Det finns olika graders skribenter, men det befriar inte dem från ansvar. Kan räntetagaren ta ränta om inte räntebetalaren betalar den till honom?

Frågeställare: Nej.

al-Albânî: I förstone ter det sig att räntetagaren syndar mer än räntebetalaren, men båda medverkar om synden. Jag råder dig inte bara att omedelbart rädda dig själv från nedskrivning av ränta, utan också från att vara företagsanställd. Ty alla företag idag handlar med ränta. Det jag säger om räntetagaren och räntebetalaren säger jag även om företagen som handlar med ränta – från cheferna till städarna på företagen. Alla medverkar om att motstrida föreskriften och förvara sina pengar på banker. Således råder jag dig att inte arbeta för företag ändock du arbetar som något annat än andra hands skribent.