De förargade Allâh

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (4/142)

Allâh (´azza wa djall) sade:

فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ

Och när deras trots tänt Vår vrede lät Vi Vår hämnd drabba dem och Vi dränkte dem alla och gjorde dem till ett exempel och en lärdom för efterföljande släkten.”1

Det vill säga att de förargade Oss. Hamzah och al-Kisâ’î läste (سُلُفا). al-Farrâ’ sade:

”Ordet (سُلُف) är plural av (سليف). Verbet (يسلُف) betyder ’föregår’.”

Majoriteten läste ordet som (سَلَفًا) som plural av (سالف). Bådadera påpekar dock tidigare och föregångna samfund. Verbet (سَلَف) betyder ’föregå’ medan subjektet (سَلَفٌ) betyder ’företrädare’ bland förfäder. Med andra ord lät Allâh de tidigare folkslagen vara en lärdom och läxa för de senare:

وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ

”… och en lärdom för efterföljande släkten.”

Det har också sagts att de är föregångare till detta samfunds vantrogna och en lärdom för dem som kommer efteråt.

143:55-56