De förälskades äktenskap

Publicerad: 2010-02-04
Författare: Muhammad bin Yazîd bin Mâdjah al-Qazwînî (d. 272)
Källa: as-Sunan (1847)
Förklaring: Imâm Abûl-Hasan as-Sindî al-Hanafî (d. 1138)
Källa: Sharh Sunan Ibn Mâdjah (2/407)

 

1847 – Muhammad bin Yahyâ berättade för oss: Sa´îd bin Sulaymân berättade för oss: Muhammad bin Muslim berättade för oss: Ibrâhîm bin Maysarah berättade för oss, från Tâwûs, från Ibn ´Abbâs som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Vi har inte sett något [så bra] för två förälskade [människor] som äktenskap.”

FÖRKLARING

Det betyder att om det finns kärlek mellan två personer, så finns det inget som kommer att påöka dess tillgivenhet och närhet och längd som äktenskapet. Om de ingår i ett äktenskap med denna kärlek, kommer kärleken att bli allt större och starkare för varje dag som går.