De förälskade

Fråga: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Inget är [så bra] för två förälskade som giftermål.”1

Är det ett bevis för dem som tillåter kärlek mellan man och kvinna?

Svar: För det första är hadîthen svag. Den rapporteras inte autentiskt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Men om det skulle bli så att en man älskar en kvinna, så är det bäst att han gifter sig med henne för att undkomma prövning och synd. Annars kommer båda två att förbli fästa vid varandra. Måhända hamnar de också i prövning.

Måhända hör en man talas om en kvinnas fina karaktär och kunskap varvid han vill gifta sig med henne. Kanske hör hon talas om en mans fina karaktär, kunskap och religiositet varvid hon vill gifta sig med honom. Dock är det illegitim kontakt mellan dem som är den stora katastrofen. I så fall får de inte kontakta varandra. Grundregeln är att om en kvinna åtrår en man, berättar hon det för sin förmyndare som kontaktar honom. Så gjorde ´Umar när han erbjöd sin dotter Hafsah till Abû Bakr och ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anhum). Däremot är det prövande att kvinnan tar direkt kontakt med mannen.

1Ibn Mâdjah (1847). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (5200).