De för hårda ungdomarna

Fråga: Det finns ungdomar som närvarar på dina lektioner som slutade komma när du började gå igenom den här boken av Imâm ash-Shawkânî. De säger att de inte tänker närvara på innovatörernas böcker skrivna av ash-Shawkânî och andra. De säger att de går emot Salafs troslära. Hur skall det avvisas?

Svar: Låt dem vara. Om de godtar råd, råder du dem. ash-Shawkânî (rahimahullâh) kallar endast till Tawhîd och förbjuder avguderi. Om de godtar det tillkommer Allâh lov och pris. Om de inte godtar det skall ni låta dem vara. Det är dessa som är för hårda, enligt ash-Shawkânî. De är de för hårda.