De följer Djahmiyyah, inte Abûl-Hasan al-Ash´arî

Abûl-Hasan al-Ash´arî (rahimahullâh) sade:

”Djahmiyyah, Mu´tazilah och Harûriyyah säger att betydelsen av Allâhs (´azza wa djall) ord:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

är att Han har tagit makten och behärskat den och att Allâh (´azza wa djall) är överallt. De förnekar att Allâh (´azza wa djall) är ovanför tronen, vilket Ahl-ul-Haqq säger. De menar att resningen är förmåga.”2

Så sade Abûl-Hasan al-Ash´arî (rahimahullâh) i sin sista bok benämnd ”al-Ibânah ´an Usûl-id-Diyânah”. Du ser hur han (rahimahullâh) uttryckligt säger att tolkningen av resningen som maktövertag är Mu´tazilahs, Djahmiyyahs och Harûriyyahs dogm, inte någons från Ahl-us-Sunnah. Han fastställde klara bevis som annullerade det. Således skall de som tolkar resningen som maktövertag veta att deras föregångare i det är Mu´tazilah, Djahmiyyah och Harûriyyah, inte Abûl-Hasan al-Ash´arî eller någon annan från Salaf (rahimahumullâh).

120:5

2al-Ibânah, sid. 445