De flyr från hettan till elden

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/67-68)

Fråga: Är ankomst en av Allâhs (´azza wa djall) egenskaper?

Svar: Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm handlar om att bekräfta Allâhs namn, egenskaper och handlingar som nämns i Qur’ânen och bekräftad Sunnah. Allâh har nämnt ankomsten i bland andra surorna “al-Baqarah”, “an-Nahl” och “al-Fadjr”:

وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

… och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”1

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلآئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ

Väntar de bara på att änglarna skall komma till dem eller att din Herre själv skall komma…”2

Ahl-us-Sunnah tror på att Allâh kommer att komma på ett sätt som tillkommer Honom, precis som alla andra egenskaper. Hans essens liknar inga skapelsers essenser. Hans resning liknar inte skapelsens resning. Hans nedstigning liknar inte skapelsens nedstigning. Hans ankomst liknar inte skapelsens ankomst. Varför skulle inte Han (tabârak wa ta´âlâ) komma till Sina slavar som Han vill för att döma dem? Vad är problemet? Liv är också en av Allâhs egenskaper. Den Levande handlar och Allâh gör vad Han vill. Klarar inte Allâh av att komma som Han vill? Klarar inte Allâh av att komma på ett sätt som skiljer sig från skapelsernas ankomst? De anser det vara omöjligt för Allâh att komma som Han vill och till den Han vill för att döma dem rättvist. Det är bara livlösa ting som saknar förmågan att komma – fjärran är Allâh från det! Djur kan ta sig fram dithän de vill medan Allâh saknar den förmågan? Fjärran är Allâh från det! Å ena sidan vill dessa frigöra Allâh från brister, å andra sidan beskriver de Honom med olämpliga drag. Som man brukar säga, de flyr från hettan till elden.

189:22

26:158