De fick inte sitta hos Ahmad bin Sâlih

Publicerad: 19.09.23
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (12/173)

Hâfidh Sâlih bin Muhammad Djazarah sade:

”Jag satt i Ahmad bin Sâlihs sittning då han sade: ”Det är förbjudet för alla innovatörer och oanständiga att sitta i min sittning.” Jag sade: ”Vad mig beträffar, så är jag den oanständige.”

Ty det brukade sägas att Sâlih den Oanständige närvarar vid hans sittningar.