De fick inga profeter i jordelivet

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/319-320)

Fråga: Hur vet man vilka människor dog under avbräck mellan profeterna (أهل الفترة) och vilka som dog i egenskap av avgudadyrkare innan sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?

Svar: Människor som levde under avbräck mellan profeterna var de som inga profeter sändes till. Allâh (´azza wa djall) sade:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَاءنَا مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Bokens folk! Efter ett avbrott i budbärarnas rad har Vårt sändebud kommit till er för att klargöra för er, så att ni inte skall kunna säga: ”Till oss har ingen budbärare kommit med ett hoppets budskap och ingen varnare.” Nu har en förkunnare av ett glatt budskap om hopp och en varnare kommit till er; Allâh har allt i Sin makt.”1

Detta var avbräcket mellan ´Îsâ och Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam). Den som dör under det avbräcket utan vetskap om profeternas budskap – liksom Mûsâs eller ´Îsâs budskap – kommer Allâh att pröva och testa på Domedagen ehuru han var avgudadyrkare i jordelivet. Detsamma gäller den förståndshandikappade, barnet och den senile som saknar förståelse. De kommer att ursäkta sig på Domedagen varvid Allâh testar dem och befaller dem att gå in i helvetet. Den som beger sig mot helvetet är troende och lydig, den som vägrar är otrogen och hamnar verkligen i helvetet. Ty om den sistnämnde hade tagit del av varnare och bevis i jordelivet, skulle han bekrigat dem som alla andra avgudadyrkare. Till följd av sin otro hamnar han i helvetet.

Dessa människor kommer alltså att prövas. Avbräcket syftar på tider utan varnare. Däremot är det möjligt att leva under dessa avbrott och ändå ha kunskap om Ibrâhîms, Mûsâs eller ´Îsâs religion. Sådana människor har inga ursäkter. Därför sade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att vissa forna avgudadyrkare ska till helvetet. Hur kommer det sig? Jo, de kände till bevisen men vägrade att träda in i den sanna religionen – islam.

15:19