De fem bästa profeterna

Den fastankrade trosläran är att vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är den bästa skapelsen. Vissa har till och med utropat samstämmighet om det. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Allâh har valt ut Muhammad framför alla i himlen och profeterna.”

Därefter kommer Nûh, Mûsâ och ´Îsâ som är bättre än de resterande profeterna. Enligt de flesta lärda är männen som var fasta i sina föresatser de fem sändebuden. Allâh nämnde dem allihopa tillsammans vid två tillfällen i Qur’ânen när Han sade:

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى

”Han har föreskrivit för er samma tro som Han anbefallde Nûh – detta har Vi uppenbarat för dig – och som Vi anbefallde Ibrâhîm och Mûsâ och ´Îsâ.”1

Han började med Nûh som var det första sändebudet och den förste profeten. Därefter nämnde han vår profet för att han är den siste profeten. Sedan nämnde han de andra tre. Tillsynes verkar Nûh vara bättre än Mûsâ och ´Îsâ. Det har rapporterats autentiskt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att Ibrâhîm är den bästa skapelsen. as-Suyûtî (rahimahullâh) sade:

”Jag har inte läst någon rapportering om vem som är bäst av de tre.”

142:13